สาระความรู้

การเปลี่ยนแปลง แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อันตรายที่สุด

50Views

มีเรื่องเล่าว่า “นักวิทยาศาสตร์” ได้ทาการทดลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเอาชีวิตรอดของ “กบ” โดยเอาหม้อมาสองใบ
หม้อใบที่หนึ่ง ใส่น้าที่ต้มจนร้อนเดือดแล้ว
ส่วนใบที่สอง ใส่น้าที่อุณหภูมิปรกติ แล้วค่อยๆเพิ่มความร้อนของน้าขึ้นช้าๆ
การทดลองครั้งแรก เขานากบมาแล้วเอาเข้าไปไว้ใกล้ๆหม้อน้าร้อน เพื่อทาให้มันรู้ว่าน้าที่อยู่ตรงหน้ามันนั้นเป็น “น้าร้อน” จากนั้นเขาก็ปล่อยเจ้ากบตัวนั้นลงไปในหม้อน้าร้อน

ผลคือ… เจ้ากบก็กระโดดขึ้นจากหม้อทันทีที่เท้าของมันสัมผัสกับผิวน้าในหม้อใบนั้น
การทดลองครั้งที่สอง เขานากบมาปล่อยลงในหม้อใบที่สอง ซึ่งมีน้าที่มีอุณหภูมิปรกติ กบตัวนั้นไม่กระโดดหนีเหมือนตัวแรก มันยอมลงไปในหม้อ แล้วปล่อยตัวตามสบาย ว่ายน้าเล่นไปมาในหม้อใบนั้น โดยไม่พยายามตะเกียกตะกายหนีขึ้นมาจากหม้อใบนั้น

เมื่อน้าในหม้อเริ่มร้อนขึ้นทีละน้อยๆ มันก็ปรับตัวของมันให้รับกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างช้าๆนั้นได้ และใช้ชีวิตสบายๆต่อไปในหม้อใบนั้น โดยไม่ตระหนักถึงอันตรายที่กาลังเข้ามาเยือน
ต่อเมื่อมันเริ่มรู้สึกว่า น้านั้นเริ่มร้อนมากเกินไปแล้ว มันจึงเริ่มว่ายวนเร็วขึ้น และดิ้นรนมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ในที่สุดน้าที่ร้อนจัด ก็ทาให้ร่างกายของมันไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะกระโดดขึ้นมาจากหม้อใบนั้นได้ และตายไปในที่สุด
จงพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
สถานการณ์ต่างๆรอบๆตัวเราทุกวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงนั้น อาจจะแยกได้เป็น 2 ประเภทคือ

การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันใด และการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป
ซึ่งการเปลี่ยนแปลง “แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป” นี่เองที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อันตรายที่สุด เพราะมันจะทำให้คนส่วนใหญ่ ตกหลุมพรางของความสาเร็จ โดยคิดว่าเราสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ และเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นถึงจุดที่เราไม่สามารถรับมือได้ ทุกสิ่งทุกอย่างก็สายเกินไปเสียแล้ว