ความรัก

เราอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะคิดให้ดีได้

43Views

มีเพื่อนสนิทสองคนที่ก้าลัง เดินทางอยู่กลางทะเลทรายเมื่อเดินทางไประยะหนึ่ง ก็เกิดการโต้เถียงกัน เพื่อนคนหนึ่งโกรธมากถึงกับตบหน้าเพื่อนอีกคนหนึ่ง เพื่อนคนที่ถูกตบหน้า ไม่ว่าอะไรสักค้าเดียวแต่กลับเขียนข้อความไว้ที่พื้นทรายว่า…
“วันนี้เพื่อนรักของฉัน ตบหน้าฉัน” พวกเขาเดินทางกันต่อไปจนกระทั่งพบแหล่งน้ากลางทะเลทราย พวกเขาตัดสินใจ
อาบน้าที่นั่น เพื่อนคนที่ถูกตบหน้าก็เกิดจมน้า โชคดีที่เพื่อนอีกคนช่วยชีวิตไว้ได้

เมื่อเขาหายตกใจจากการจมน้า เขาก็จารึกข้อความไว้ที่ก้อนหินไว้ว่า “วันนี้เพื่อนรักของฉัน ช่วยชีวิตฉันไว้”
เพื่อนคนที่ช่วยชีวิตเขาและตบหน้าเขารู้สึกแปลกใจใน การกระท้า ของเขา จึงเอ่ยปากถามว่า…“ตอนที่ฉันท้าร้ายเธอ ท้าไมเธอเขียนลงบนพื้นทราย แต่ตอนนี้ท้าไมเธอสลักลงบนหิน”
เพื่อนอีกคนยิ้มและตอบว่า “เมื่อเพื่อนทำร้ายเรา เราควรจะเขียนลงบนพื้นทราย เพื่อให้สายลมแห่งการให้อภัยพัดมา และลบมันทิ้งไป แต่เมื่อมีความประทับใจเกิดขึ้น เราควรจะจารึกไว้ใน ศิลาแห่งความทรงจ้าจากใจ ศิลาแห่งความทรงจ้าจากใจ ซึ่งสายลมไม่อาจท้าให้มันเลือนรางได้”

เรามีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีเข้ามาในชีวิตสิ่งที่ท้าให้เรามีความสุขได้ คือให้จดจ้าแต่สิ่งดีๆและให้อภัยกับสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น “เราอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะคิดให้ดีได้”