ความรัก

ความรัก ความมั่นคง ความสาเร็จ

64Views

ผู้หญิงคนหนึ่งออกมาจากบ้านของเธอ และได้เห็นชายชราที่มีเคราสีขาว 3 คน นั่งอยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านของเธอ เธอไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใคร เธอพูดกับเขาว่า “ฉันไม่คิดว่าฉันรู้จักพวกคุณ แต่ท่าทางคุณต้องหิวแน่เลย โปรดเข้ามาในบ้านและทานอะไรซักหน่อยเถอะ” “สามีของเธออยู่ในบ้านไหม” พวกเขาถาม “ไม่” เธอตอบ “เขาออกไปข้างนอก”
“ถ้าอย่างนั้น พวกเราก็เขาไปข้างในไม่ได้ดอก” พวกเขาตอบ ในตอนเย็น เมื่อสามีเธอกับมาบ้าน เธอเล่าให้เขาฟังว่าเกิดอะไรขึ้น “ไปบอกพวกเขาซิ ฉันกลับมาบ้านแล้ว และเชิญเข้ามาในบ้านเถิด”
เธอก็ออกไปและเชิญพวกชายชรานั้นให้เข้ามาในบ้าน “เราเข้าไปในบ้านพร้อมกันไม่ได้หรอก” พวกเขาตอบ
“ท้าไมล่ะ” เธอถาม ชายชราคนหนึ่งอธิบายว่า “ เขาชื่อ ความมั่งคั่ง”เขาพูดและชี้ไปยังเพื่อนของเขา และชี้ไปยังอีกคนหนึ่งว่า“เขาชื่อ ความส้าเร็จ และฉันชื่อ ความรัก”

เขากล่าวต่อไปว่า “บัดนี้ จงเข้าไปข้างในและปรึกษากับสามีของเธอว่า คนไหนในพวกเราที่คุณต้องการจะให้เข้าไปในบ้านของคุณ” เธอกลับเขามาข้างในและบอกกับสามีของเธอ สามีของเธอรู้สึกดีใจมาก “วิเศษจริงๆ” เขากล่าว
“เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจะเชิญ ความมั่งคั่ง เมื่อเขาอยู่กับเรา บ้านของเราจะเต็มไปด้วยความมั่งคั่ง” ฝ่ายภรรยาไม่เห็นด้วย “ที่รัก ท้าไมเราไม่เชิญ ความส้าเร็จ ล่ะ”
ขณะนั้นลูกสาวได้ยินทั้งสองก้าลังปรึกษา จากมุมหนึ่งของบ้าน เธอก็เข้ามาและแนะน้าว่า “จะไม่ดีกว่าหรือ ถ้าเราเลือก ความรัก บ้านของเราจะเต็มไปด้วยความรักไง” “เราฟังสิ่งที่ลูกสาวแนะน้าเถอะ” สามีกล่าวกับภรรยา
“ออกไปข้างนอกและเชิญความรัก เข้ามาเป็นแขกของเราเถอะ” ภรรยาออกไปและถามชายชราทั้ง 3 ว่า
“ใครคือความรัก โปรดเข้ามา และเป็นแขกของเราเถอะ”

ความรักลุกขึ้นและเดินไปยังบ้าน ชายชราอีก 2 คนก็ลุกขึ้นและตามเขาไป ด้วยความประหลาดใจ ภรรยาถาม ความมั่งคั่ง และความส้าเร็จว่า“ฉันเชิญเพียงความรัก ท้าไมคุณถึงเข้ามาด้วยล่ะ”
ชายชราตอบพร้อมกันว่า “ ถ้า คุณ เ ชิญ ค ว า ม มั่ง คั่ง ห รือความส้าเร็จคนใดคนหนึ่ง อีกสองคนก็จะอยู่ข้างนอก แต่เมื่อคุณเชิญความรัก ที่ใดที่เขาไป เราจะไปกับเขา ที่ใดมีความรัก ที่นั่นก็ จะมีความมั่งคั่งและความสาเร็จ”