สาระความรู้

เถียง กับคนที่ “ ไม่มีสติ ” ไม่มีวันชนะหรอก

119Views

เ ถี ย ง กับคนที่เป็น “ โ ร ค ป ร ะ ส า ท ” ไม่มีวันชนะหรอก

รู้ไหมว่า…เรามีเวลาอยู่ในโลกนี้คนละกี่ปี ชี วิต นั้นสั้นยิ่งกว่าหยดน้ำค้าง เ สี ย อีก จะมี ชี วิต ในวันนี้ หรือ วันพรุ่งก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า

ถ้าเราใช้เวลาอันแสนสั้นนี้ไป มั ว หลับๆตื่นๆอยู่ใน ความรัก โ ล ภ โ ก ร ธ หลง ห มั่ นไ ส้ คนนั้น ปลาบปลื้มคนนี้ ริ ษ ย า เจ้านาย ใส่ไคล้ลูกน้อง ปกป้องภาพลักษณ์ (อั ต ต า) ก ด (หั ว)

คนรุ่นใหม่หลงใหลเปลือกของชีวิต โดยลืมไปเลยว่าอะไรคือสิ่งที่ตนควรทำอย่ างแท้จริง คิดดูเถิดว่า เราจะขาดทุนขนาดไหน

ท่านอังคาร กัลย าณพงศ์ เขียนบทกวีไว้ว่า “น้ำไหลอ า ยุขัยก็ไหลล่วง ใบไม้ร่วงชีพ ก็ร้างอย่ างความฝัน ทำล ายชีวาคือพร่า ค่าคืนวัน จะกำนัลโลกนี้มีงานใด”

คนเราไม่ควรพร่าเวลาอันสูงค่าด้วยการปล่อยตัวปล่อยใจ ให้ตกเป็นท าสของความชอบ ความชั งมากนัก เพราะถ้าเราวิ่งตามกิ เลส

กิ เลสก็จะพาเราวิ่งทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อไปไม่รู้จบ กิเ ลสไม่เคยเหนื่อย แต่ใจคนเราสิจะเหนื่อยหนักหนา ส าหัส ไม่รู้กี่เท่า

ควรคิดเ สียใหม่ว่า เราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะชอบหรือไม่ชอบใคร หรือเพื่อที่จะให้ใครมาชอบหรือมาชั ง แต่เราเกิดมาสู่โลกนี้เพื่อทำในสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งควรจะทำ

เอาเวลาที่รู้สึกแ ย่ ๆ กับคนอื่นนั้นหันกลับมามองตัวเองดีกว่า ชีวิตนี้เรามีอะไรบ้างที่เป็น แ ก่นสาร มีงานอะไรบ้างที่เราควรทำ

นอกจากนั้นก็ควรมองกว้างออกไปอีกว่า เราได้ทำอะไรไว้ให้ แ ก่ โลกบ้างแล้วหรือยัง คนทุกคนนั้นต่างก็มีดีมีเ สียอยู่ในตัวเอง ถ้าเราเลือกมองแต่ด้านเ สียของเขา

จิตใจของเราก็ เ ร่าร้อน หม่นไหม้ เวลาที่เ สียไปเพราะมัวแต่สนใจด้านไม่ดีของคนอื่นก็เป็นเวลาที่ถูกใช้ไปอย่ างไร้ค่ าบางทีคนที่เราลอบมอง ลอบรู้สึกไม่ดีกับเขานั้น

เขาไม่เคยรู้สึกอะไรไปด้วยกันกับเราเลย เราเ ผาตัวเราเองอยู่ฝ่ายเดียวด้วยความหงุดหงิด ขัดเคืองและอารมณ์เ สีย วันแล้ววันเล่า สภาพจิ ตใจแบบนี้ไม่เคยทำให้ใครมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมาได้เลย

ลองเปลี่ยนวิธีคิด วิธีมองโลกเ สียใหม่ดีกว่า คิดเ สียว่าคนเราไม่มีใครดีพร้อมหรือ ไม่ดีแบบไม่มีที่ติไปเ สียทั้งหมดหรอก เราอยู่ในโลกกันคนละไม่กี่ปี

ประเดี๋ยวเดียวก็จะ ล้ มหายจากกันไปหมดแล้วมาเ สียเวลากับเรื่อง ไ ร้สาระทำไม อะไรที่ควรทำก็รีบทำเถิดปล่อยวางเ สียบ้าง ความโ กรธ

ความ เ กลียดนั้นไม่มีคุณค่าอะไรต่อชีวิตอันแสนน้อยนิดนี้เลย มุ่งไปข้างหน้า ไปหาสิ่งที่มีคุณค่าให้ชีวิตดีงามดีกว่า

วิธีที่แนะนำทั้งหมดนั้น นักภาวนาเรียกว่า “การกลับมาอยู่กับตัวเอง” กล่าวคือ ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอยู่กับคนที่ไม่ถูกโฉลก แทนที่จะปล่อยใจให้อยู่กับความรู้สึกแ ย่ๆ

ไปตลอด ก็ควรหันกลับเข้ามา “มองด้านใน” แก้ไขที่ตัวเองอย่ ามุ่งแก้ไขที่คนอื่น เพราะยิ่งพย าย ามแก้ไขคนอื่น

ก็ยิ่งยุ่งเหมือนลิ ง ทอดแหยิ่งเราให้ความสำคัญกับคนที่เรา เ ก ลี ย ด มากเท่าใด สภาพจิ ตใจก็ยิ่งแ ย่ลงมากเท่านั้น

วิธีที่ดีที่สุดในการอยู่กับคนที่เรารู้สึกไม่ดีหรือเป็นปฏิปักษ์ก็คือ การดึงความรู้สึกจากเขามาอยู่เราทุกขณะ

หรือถ้าเช่นนั้นก็ย้ ายตัวเองออกไปเ สียจากสภาพแวดล้อมเช่นนั้นให้เร็วที่สุดอย่ าอยู่นานจนทุ ก ข์ นั้นกลัด ห น อ ง เป็น โ ร -ค ร้ า ย ในอารมณ์

ปราชญ์จีนบอกว่า “ถ้ามีขุนเขาขวางท่านอยู่ข้างหน้าอย่ าเ สียเวลาย้ ายขุนเขาแต่จงย้ ายตัวเอง” ดังนั้นเราควรจะย้ ายภูเขาที่อยู่ข้างในหรือจะย้ ายภูเขาที่อยู่ข้างนอก?

แต่งโดยพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี