สาระความรู้

ผู้ชายแทบทุกคนสามารถ “มีลูก” ได้ แต่ไม่ใช่ “ผู้ชายทุกคน” หรอก ที่เป็น “พ่อ” ได้

160Views

ผู้ชายไร้หัวใจและไร้จิตสำนึกที่ทุกวันนี้จะมีเพิ่มขึ้นพอมีลูกเมียแล้วกลับทิ้งขว้าง

ไม่สนใจใยดี คนประเภทนี้มักมีปมในใจคือ ความไม่รู้จักพอ

อยากมีอยากได้อยากเป็น และอยากครอบครองสิ่งใหม่ๆ ที่ตื่นตาตื่นใจ

ไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี มักมองหาสิ่งใหม่ๆ

ที่คิดว่าจะฉุดชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมความเห็นแก่ตัวและรักแต่ตัวเองที่ชั่ ว ร้ า ยนี้แหละ

ที่นำพาชีวิตของบุคคลประเภทนี้ดิ่งลงเหว โดดเดี่ยว

ถูกทอดทิ้งในวันที่ไม่เหลือใคร จนกระทั่งชดใช้ก ร ร มใน อ เว จี

บางคนกรรมเก่าเยอะ ยังเสวยสุขโดยลืมความชั่ ว ช้ าที่ตัวเองได้ก่อกรรมที่ทำไว้กับลูกเมีย

ไปหาความสุขกับคนใหม่ๆ โดยสร้างภาพปิดบังความ เ ล ว ของตัวเองเอาไว้

เรียกได้ว่า คนแบบนี้กำลังหนี้กรรมที่ตัวเองได้กระทำ เปลือกนอกอาจมีความสุข

แต่ลึกๆ ภายในเขาได้สร้างตราบาปให้กับตัวเอง แม้จะพยายามทำดีกับผู้คนก็จะทำไม่ขึ้น

เสียงด่า ส า บ ส่ ง ของญาติพี่น้องคนรอบกายที่ได้รับผลกระทบของชายผู้นี้

เปรียบเสมือน ห อ ก แ ห ล ม ที่คอยทิ่ ม แ ท งเขาให้ถูกคนทั่วไปดูถูก ถ่างถางเยาะเย้ยอยู่ร่ำไป

บางคนกรรมส่งผลเร็ว เขาจะกลายเป็นคนที่หาความเจริญได้ยากยิ่ง

ขัดสนเงินทองอยู่ตลอดเวลา เพราะอำนาจกรรมส่งผลจากความไม่รู้จักพอของเขานั่นเอง

อีกข้อที่เห็นเด่นชัดคือ หาคนจริงใจด้วยยาก เพราะผลจากที่เขาไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและครอบครัว

คนรอบข้างก็จะคอยหวังตักตวงผลประโยชน์จากเขาอยู่ร่ำไป

สุดท้ายชีวิตก็จะไม่เหลือแม้แต่ความภาคภูมิใจในตัวเอง

กรรมคืนสนอง ไม่มีใครหนี้กฏแห่งกรรมพ้นสักราย

ขอขอบคุณที่มาจาก : เราว่าดี