ความรัก

จงเป็นโสดอย่างคนมีบุญ ไม่ใช่โสดเพราะไร้วาสนา

594Views

จงเป็นโสดอย่างคนมีบุญ ไม่ใช่โสดเพราะไร้วาสนา

วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับคนโสดที่ให้ข้อคิดดีดี มาฝากเพื่อน ๆ จะเป็นเรื่องร าวแบบไหนมาดูกัน

ถ้าจะโสดจงเป็นคนโสดที่มีบุญ

คนโสด ที่ปร ารถนาการพ้น ทุ ก ข์ หลุดพ้นการเวียนว่ายต า ยเกิด ความโสดนี้ น่าจะมาจากผล ก ร ร ม ดี อันเป็นบุญเดิมของเ ค้า ส่วนคนโสด ที่ไม่ได้สนใจเรื่องศีล สมาธิ ภาวนาความโสดนี้ น่าจะมาจาก ก ร ร ม ไม่ดี ที่แสดงผลต่อเบ้ าหน้า ฐานะ ผิวพรรณ อุปนิสัยต่าง ๆ จึงทำให้โสด

คนโสด หลายคน ก็ไม่อยากเป็นโสด บางคนถึงกับพูดว่าฉันยอมเปลี่ยนแปลงทุกอย่ างเพื่อให้เข้ากับคนที่ฉันรักได้ บางคนก็บอกว่า ฉันดูแลตัวเองได้ ดูแลครอบครัวได้มีรายได้พอเลี้ยงตนเอง เลี้ยงลูก ตามลำ พั ง ได้ ขอเพียงรักฉันก็พอ ฉันไม่ขออะไรอีก

บางคน คิดว่า ปัญหาอยู่ที่โอกาสพบคนน้อย ไม่ว่าจะเพร าะที่อยู่ ที่ทำงาน ที่เรียน หรือ ที่ดำเนินชีวิต ไม่มีโอกาพบคนมาก ๆ

บางคน คิดว่า เป็น ก ร ร ม เก่า พรหมไม่ลิขิตหรือ เกิดจากสิ่งนอกเหนือการควบคุม แต่จริง ๆ แล้วเร ามีโอกาสพบรัก และแต่งงานมีชีวิตคู่ตลอดทุกช่วงอายุของเร า ตั้งแต่วัย เ ด็ ก จนถึงไม่กี่วันก่อนต า ยด้วยความชร า ขึ้นกับว่า เร าจริงจังกับความต้องการชีวิตคู่หรือเป ล่ า

สมัยก่อน เป็นสิ่งน่าอาย ถ้าบอกว่าผู้หญิงต้องการชีวิตคู่ ต้องการสามีแต่ที่จริงแล้ว เป็นความต้องการปรกติของคน ที่จะต้องการความรัก ต้องการคนรัก ถ้าจะจำ กั ด ให้แคบ ๆ ว่า มีอะไรที่ต้องปรับปรุงหรือมีอะไรที่คนมีคู่กับคนไม่มีคู่ต่างกัน

สิ่งนั้นคือ ทัศนคติคนที่กลัว ส า ร พัด กลัวคน ห ล อ ก กลัว ผิ ด หวัง กลัวไม่ได้ดังใจ กลัวขายหน้า…มักจะกลัวทุกอย่ าง ยกเว้น กลัวอยู่คนเดียว

ในสหรัฐอเมริกา คนกลัวมาก ไม่ใช่กลัวอยู่คนเดียว แต่กลัวต-ายคนเดียวจนเป็นคำ ด่ า ว่า คนอย่ างเธอต้องต-ายคนเดียวอย่ างเป ล่ า เปลี่ยว พอคนอายุมากขึ้น ความสามารถในการพึ่งตนเอง ก็ลดลงด้วยเพร าะร่างกายไม่แข็ง แ ร ง ฟื้นตัวช้า และ เ จ็ บ ซ้ำบ่อย ป่ ว ย ซ้ำบ่อย

หากเร าเป็นคนหนึ่งที่คิดว่า ฉันมีพี่น้อง มีลูกหลานมี เ งิ น มีสมบัติ มีคนใกล้ชิด มีคนดูแล เร ากำลังคิดในทางที่ไม่ถูกต้องถ้ามีใครสักคนที่จะดูแลเร า ย า ม แ ก่ ป้อนน้ำ ป้อนอาหารเร า อาบน้ำ สระผม แปรง ฟั น ให้เร าพาเร าไม่สูด อากาศ

ต า กแดด รับไออุ่น ใน ย า มที่เร า เ จ็ บ ป่ ว ย พิการ หรือเป็นอัมพาต ไม่ใช่เพียง 1-2 ปีแรก แต่เป็น 10 ปี หรือ 20-30 ปีคนนั้นคือ สามี หรือ ภ ร ร ย า ที่ร่วม ทุ ก ข์ ร่วมสุขกันมา ไม่ใช่พี่น้อง ลูก ๆ หรือ หลาน ๆ คนเห ล่ า นี้จะทนทำได้ไม่นาน

ทัศนคติว่า ฉันเก่ง ฉันอยู่ได้ ฉันไม่ง้อใคร ฉันเป็นคนเลือก ฉันไม่ใช่ตัวเลือกทุกอย่ างที่ สอนให้เร าแกร่ง เร าไม่ต้องพึ่งพาใครนี่แหละ ที่ทำให้เร าเป็นโสด

ที่กาญจนบุรี จุดที่แควน้อยและแควใหญ่มาบรรจบกันเร าจะเห็นชัดเจนว่า น้ำจากสองแควมีสองสี ต่างมีสีของตนเอง แต่เมื่อมาบรรจบกันมันจะหลอมรวมกันเป็นแม่น้ำสายเดียว มีสีเดียว

เร าแต่ละคน เติบโตมา ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน 20 ปีบ้ าง 30 ปีบ้ างการจะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นที่เติบโตมา ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน 20 ปีบ้ าง 30 ปีเช่นกัน ย่อมไม่ง่าย

ถ้าเร ายืนยันว่า ฉันต้องเป็นอย่ างนี้ เธอต้องปรับเข้าหาฉันหรือฉัน แ ก่ เกินกว่าจะปรับตัวแล้วเร าก็เหมือนถูกลิขิตมาให้ต า ยคนเดียว

แหล่งที่มา khaonaroo