ความรัก

สามีเป็นผู้ให้ ภรรยาเป็นผู้เก็บ สิ่งที่ครอบครัวทุกครอบครัวต้องมี

732Views

สามีเป็นผู้ให้ ภรรยาเป็นผู้เก็บ สิ่งที่ครอบครัวทุกครอบครัวต้องมี

คุณสมบัติของครอบครัวที่ดี สามีภรรยาเป็นบุคคลที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน ฉะนั้น

พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้มีความซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่ประพฤติ น อ ก ใจกันและกัน

เพราะการทำเช่นนั้นเป็นการทำร้ า ย จิตใจของกันและกัน ท่านทรงสอนให้คู่สมรส

มีสัจจะคือจริงใจ หรือซื่อสัตย์ต่อกัน เ สี ย สละให้กัน ได้ทรัพย์มาก็

จัดสรรทรัพย์ที่หาได้ร่วมกัน ใช้ร่วมกัน สามีเป็นผู้ให้ ภรรยาเป็นผู้เก็บ สิ่ง

ที่ครอบครัวทุกครอบครัวต้องมีพร 4 ข้อนี้ เป็นเหมือนพรจากฟ้า ที่จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบา

ผ่อนเบาเป็นสุข หากคนในครอบครัวสามารถปฎิบัติตามกันได้

ผู้หญิงมีหน้าที่ต้องเก็บได้ 4 อย่าง

1. ต้องเก็บคำพูดได้ ถ้าสามี หรือในครอบครัวทำอะไร หรือมีอะไร ทะ เ ล า ะ กัน

หรือมีปัญหาเรื่องอะไร ชาวบ้านหรือคนที่รู้จัก จะรู้หมดทุกเรื่องที่เกิดขึ้น อย่าเที่ยว

โพทนๅ ว่า ร้ า ย กล่าวหา และ หาพรรค หาพวก ประจๅน สามี หรือ ครอบครัว เวลาดี

กัน หรือ เหตุการณ์ปกติขึ้นมา กลับตัวไม่ทันก็ไม่รู้จะเอาหน้าไป ซุ ก ไว้ตรงไหน ทำ

ล า ย เครดิสสามีตัวเอง ทำให้โอกาสในการที่จะทำการอาชีพ ไม่ประสพความสำ เ ร็ จ

เพราะ คำจาก ป า ก ภรรยานั่นเอง

2. ต้องเก็บเงินได้ถ้าสามีให้เงินมา เก็บให้เป็นบริหารเงินให้เป็น หากในจังหวะ

ชีวิตช่วงใดช่วงหนึ่งเกิดตnงานเราก็สามารถที่จะนำเงินที่เก็บสะสมไว้ หรือมี

การจัดการบริหารการเงินที่ดีไว้ เพื่อนำมาเป็นทุนรอนในการหางาน หรืออาชีพใหม่

หากพบจังหวะทางออกที่ดีอาจนำมาลงทุนเป็นเจ้าของกิจการตัวเองได้ในอนาคต

3. ต้องเก็บตัวเองได้ มีสามีแล้วยังทำเป็นคนเปิด ใครชวนไปไหนไปหมด ชายใด

หรือคนไหนมาพูดมาจีบ ก็ยิ้ม เสนอหน้ารับ และประเภท เ ห ง า ใจ เที่ยวโทรคุยชาว

บ้านทุกวันดึกดื่น แบบนี้ทำสามีลำ บ า ก ใจไม่เป็นอันทำมาหากิน เพราะ มัวแต่

ระแวง

4.ต้องเก็บสามีให้ได้ มีสามีแล้ว เวลามีปัญหากันก็ยึดจุดเดินมาเป็นจุดยืน (จุดยืนที่ว่ารักกัน

มานะ ลืมหมด) ไม่ใช่ว่าเอาแต่  ศั ก ดิ์ ศ รี หน้ามื ดตามัว คิดแต่เอาชนะ ไม่สนใจอนาคต คิด

แต่จะไล่ไป (แบบเก็บเสื้อผ้าสามีโยนใส่กระเป๋าแล้ว ไ ล่ ให้ไปอยู่ที่อื่น)แบบนี้เขาเรียกไล่

สามี ไม่ใช่เก็บสามีเขาเป็นสามีเราเราต้องมีหน้าที่เก็บเขาไว้อยู่กับเราให้ได้ เพราะเราเลือก

เขาเป็นสามีนี่ ต่อให้ผิ ดยังไง ถ้าให้อภัยได้ ก็ต้องให้อภัย และพาเขากลับมาเก็บไว้เป็นสามี

เหมือนเดิม คิดให้เป็น และ เข้าใจว่าจะ อภัยและ เก็บเขาให้เขาอยู่และเป็นสามีของเรายังไง

ไม่ใช่แต่ว่าไ ล่เอาแต่ว่าส ะ ใ จ ตัวเอง

เป็นสามีที่ดีต้องให้ 4 อย่าง

1.ให้เรื่องการยอมรับในสังคมแก่ครอบครัว แสดงว่าเวลาจะไปไหน ต้องมีภรรยา

เป็นตุ๊กตาหน้ารถเสมอ ห้ามหนีไปไหน ๆ คนเดียวเด็ด ข า ด ให้เกียรติภรรยาทั้งต่อ

หน้า และลับหลัง

2.ให้เรื่องไว้วางใจ ยอมเปิดเผยในการสอบถามหาข่าว หาความของภรรยา เพื่อไม่

ให้มีความระ แ ว ง ซึ่งกันและกัน และเป็นการป้องกันการ น อ ก ใจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

3.ให้เรื่องการเงินแก่ครอบครัว ตามความสามารถของตัวเอง แบบสามีที่ดีเขาทำ

กัน (ให้ภรรยา ค ว บ คุ ม ด้านการเงินของครอบครัวทั้งหมด และเราขอเงินไปทำงาน

วันละ 20 บาทไง)

4. ให้เรื่องเวลาแก่ครอบครัว เมื่อครอบครัวต้องการตัวสามี สามียุคใหม่ไม่ใช่แค่เก่ง

แต่ทำงานนอกบ้านแล้ว ยุคนี้ ไม่ว่าซักผ้า รีดผ้า เก็บกวาดความสะอาดบ้าน ทำ

อาหาร ฝ่ายสามีก็ควรทำเป็น และ ที่สำคัญต้องช่วยกันดูแลลูกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูล : gangbeauty